Algemene Voorwaarden

Deze Website handelt onder de naam “CNR” en wordt beheerd door de nv CNR Records hierna “ons”/ “onze”/ “wij”/ “de Verkoper”), met maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Matenstraat 214, België. Wij zijn geregistreerd bij de Kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0424.966.797. U kan ons contacteren via info@cnrrecords.be.

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna genoemd “de Algemene Voorwaarden”) die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website, op de overeenkomst die tot stand komt tussen u en ons en op de levering van de producten (“Producten”). Bij de afhandeling van de aankoop zal u gevraagd worden in te stemmen met het gegeven dat u gebonden bent door deze Algemene Voorwaarden, inclusief onze Privacypolicy. Behoudens bewijs van het tegendeel vormen de CNR geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties van CNR en zijn klanten.

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment onderhevig zijn aan wijzigingen. U dient ze dan ook zorgvuldig te lezen telkens voordat u een bestelling plaatst.

Deze Website is enkel bedoeld voor de verkoop aan personen met een geldig leveradres in België en voor personen die wettelijke bekwaam zijn om een bindende overeenkomst aan te gaan en ten minste achttien jaar oud zijn.

1. Gebruik van onze website

Indien wij er op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst niet in slagen om de volledige nakoming te eisen van uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden, of indien wij er niet in slagen om rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe we volgens de overeenkomst zijn gerechtigd, dan vormt dit geen afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en bent u niet ontheven van uw verplichtingen tot nakoming.

2. Totstandkoming van het contract

Indien u een bestelling plaatst via onze Website door te klikken op de knop “Nu kopen”, vormt die bestelling een bindend aanbod van u aan ons om één of meer Producten van ons te kopen.

Hierna ontvangt u een e-mail van ons ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen, met in begrip van een bestelnummer (de “Ontvangstbevestiging”). Dit betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd aangezien de informatie op onze Website geen aanbod voor verkoop vormt maar enkel een uitnodiging om tot onderhandeling over te gaan. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons en we bevestigen een dergelijke acceptatie aan u door u een e-mail te sturen waarin we bevestigen dat het Product is verzonden (de “Bevestiging van verzending”). Indien we uw aanbod niet accepteren, brengen wij u hiervan op de hoogte via e-mail. Indien er geld is afgeschreven van uw rekening, wordt dit bedrag volledig teruggestort of indien er geld is geblokkeerd op uw kredietkaart, wordt dit bedrag gedeblokkeerd. Dit beide zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 14 dagen vanaf de Ontvangstbevestiging.

Het contract voor de aankoop van een Product tussen u en ons (het “Contract”) wordt alleen tot stand gebracht vanaf het moment dat wij uw bestelling accepteren door u de Bevestiging van verzending te sturen en het Contract heeft uitsluitend betrekking op de Producten waarvan we de verzending hebben bevestigd in de Bevestiging van verzending. De taal van het Contract is Nederlands.

Of:

De bestelling wordt pas definitief nadat de betaling is gevalideerd en de door CNR vereiste documenten zijn ontvangen, met uitzondering van de onderstaande uitzonderingen.

Gezien de tijd die nodig is tussen het registreren van bestellingen en betalingen, erkent en aanvaardt u dat een Product tijdens deze periode niet beschikbaar kan zijn als de voorraad strekt. Als een Product is besteld maar feitelijk niet beschikbaar is, neemt CNR contact op met u om hem of haar een ander Product of een volledige terugbetaling aan te bieden en wordt de verkoop beëindigd zonder dat u extra kosten hoeft te betalen.

Zodra de verkoop is voltooid, verbindt CNR zich ertoe het niet-beschikbare Product (en) binnen dertig (30) dagen na het moment waarop de u de betaling heeft verricht, terug te betalen.

CNR behoudt zich ook het recht voor om een bestelling te weigeren indien u deze verplichtingen niet is nagekomen.

Het volledige bedrag van de betaling moet worden gedaan bij het plaatsen van de bestelling. CNR is verplicht om bij aflevering een factuur naar de klant te sturen.

3. Productinformatie

Voor elk Product dat op de Website wordt verkocht, verbindt CNR zich ertoe alle informatie over de belangrijkste functies van de producten te verstrekken op basis van de hoeveelheid informatie die door de leveranciers wordt verstrekt.

Foto’s en productbeschrijvingen zijn niet-contractueel en CNR kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

Met name de afbeeldingen en kleuren van de items die op de Website worden weergegeven, zijn mogelijk niet helemaal waar hun werkelijke kleuren, afhankelijk van het effect van de gebruikte internetbrowser of de resolutie van het scherm van de klant.

4. Prijzen en leveringskosten

Behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout, is de prijs van de Producten de prijs die op onze Website staat vermeld op het moment dat u klikt op de knop “In Winkelmand”. De prijzen op onze Website zijn inclusief btw, maar exclusief leveringskosten. De prijzen van onze producten staan vermeld in euro. De leveringskosten worden toegevoegd aan het totaal verschuldigde bedrag zoals uiteengezet in “Verzenden & Levering”. De leveringskosten worden nogmaals opgelijst in het Winkelmandje en in de Ontvangstbevestiging. Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Het bestellen van een van de Producten op de Website houdt in dat de klant de prijsvoorwaarden heeft aanvaard op de dag dat de bestelling wordt geaccepteerd.

Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen van onze Producten en alle leveringskosten op onze Website steeds accuraat zijn, kunnen er altijd fouten plaatsvinden. Als we een fout ontdekken in de prijs van een of meerdere Producten die u heeft besteld, informeren we u zo snel mogelijk en heeft u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren. Indien u reeds heeft betaald voor het/de Product(en), ontvangt u zo snel mogelijk een volledige terugbetaling van dit bedrag, in alle omstandigheden binnen veertien (14) dagen na uw annulatie van de bestelling.

5. Betaling

Als betaalmiddel voor alle Producten is toegelaten:

– Kredietkaarten (Visa, Mastercard, American Express)

– Maestro (bancontact

U kiest uw betaalmethode tijdens de checkout.

CNR behoudt zich het recht voor om niet verder te gaan met de levering en uw bestelling te annuleren indien u enige voorgaande bestelling(en) niet volledig betaald heeft.

Eenmaal u alle gegevens op deze pagina heeft ingevuld, klikt u op ‘naar besteloverzicht’: op deze pagina kan u alle gegevens van uw bestelling verifiëren, en vervolgens bevestigen met een klik op de toets ‘Nu betalen’.

6. Beschikbaarheid en levering

Informatie vertoond op deze Website betreffende beschikbaarheid kan steeds gewijzigd worden door ons zonder kennisgeving. We kunnen geen permanente of continue beschikbaarheid van alle Producten op deze Website garanderen. Alle bestellingen zijn steeds onderworpen aan beschikbaarheid. Indien een product na het plaatsen van uw bestelling niet beschikbaar zou blijken, brengen we u hiervan per e-mail op de hoogte. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en u wordt onmiddellijk terugbetaald indien uw bankkaart werd gedebiteerd.

We zullen de door u bestelde Producten leveren op het leveringsadres dat u op het moment van de bestelling heeft opgegeven. De levering zal plaatsvinden in overeenstemming met de informatie op de product pagina’s nadat uw bestelling werd geaccepteerd.

In geval van onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle liggen (bijvoorbeeld, slechte weersomstandigheden, onvoorzienbare vertragingen veroorzaakt door verkeersopstoppingen, wegenwerken, omleidingen of mechanische pannes, in elk geval voor zover dit redelijkerwijs buiten onze controle ligt) kan het onmogelijk zijn om de Producten binnen de voorziene tijdsindicaties te leveren en zullen wij niet aansprakelijk zijn voor het niet of vertraagd leveren van de Producten indien dit geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door dergelijke omstandigheden. In het geval een levering niet plaatsvindt, zullen wij een alternatieve leveringsdatum met u afspreken.

We zijn ook niet aansprakelijk voor elke vertraging bij de levering veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van iemand om de levering van de Producten te aanvaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om het postkantoor of koeriersbedrijf waar toepasselijk te contacteren om de ophaling of levering te regelen van Producten die niet geleverd konden worden omdat u onbeschikbaar was.

7. Risico -en eigendomsovergang

De eigendom van de bestelde Producten gaat alleen op u over wanneer de Producten bij u zijn geleverd en we de volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de Producten. Eens de Producten zijn geleverd bij u of een persoon aangeduid door u, zullen ze op uw eigen risico worden gehouden en zal u ervoor verantwoordelijk zijn.

De eigendomsoverdracht wordt opgeschort tot wanneer de klant alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8. Retourbeleid

Standaard retourbeleid

Je hebt het recht om je bestelling op elk moment te annuleren zonder reden voordat je artikelen verzonden worden of binnen veertien (14) dagen na verzending. Die termijn start op de dag dat je je bestelling ontvangt. Als je bestelling uit meerdere leveringen bestaat, begint de annuleringsperiode op de dag nadat je je laatste levering hebt ontvangen. Als je je bestelling wilt annuleren, moet je CNR hierover inlichten per telefoon of een mail/brief sturen met behulp van bovenstaande contactgegevens.

De producten moeten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, toebehoren, gebruiksaanwijzing…) teruggestuurd worden zodat ze opnieuw als nieuw in de handel gebracht kunnen worden, met een kopie van de aankoopfactuur voor een optimale verwerking.

Retour instructies

Het standaard retourbeleid is niet verplicht. Je kunt ook zelf het ingevulde retourformulier samen met de artikelen die je terug wilt sturen rechtstreeks naar ons verzenden. Dit stuur je dan op eigen kosten naar: CNR Records NV, met maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Matenstraat 214.

Gevolgen bij annulering

Na het annuleren van de bestelling betalen wij je de prijs van de geannuleerde bestelling (of een deel ervan) terug min de eventuele incasso- of retourkosten. We betalen ook de standaard betaalde verzendkosten terug. Als je al betaald hebt, zullen wij je terugbetalen zodra je retour is verwerkt en niet later dan veertien (14) dagen na ontvangst van je retour, mits je retour geaccepteerd is.

Defecte artikelen

Als je niet tevreden bent met je artikel om wat voor reden dan ook (bv. kapot of beschadigd), stuur het artikel dan terug naar ons. Dit kan kosteloos als je het standaard retourbeleid volgt. Als we het defect of een ander probleem hebben geconstateerd aan je product, vergoeden wij het volledige bedrag van het defecte artikel, mits dit binnen de hiervoor gestelde periode is. We zullen je zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de terugbetaling voor de defecte goederen via e-mail en zullen je in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop je de artikelen naar ons hebt teruggestuurd, terugbetalen. Wel op de voorwaarde dat je retourzending geaccepteerd is.

Terugbetalingsprocedure

In zowel het geval van annuleren als het niet tevreden zijn over een artikel, zullen we je terugbetalen via dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt bij het plaatsen van je bestelling. Als de artikelen onredelijk gebruikt zijn, behouden wij ons het recht om een schadevergoeding te onthouden. Onder onredelijk gebruik verstaan wij het niet redelijk behandelen van de artikelen waardoor de aard, kenmerken en de werking van het artikel niet meer te herleiden zijn. Specifiek het behandelen van artikelen die in de winkel ook niet zijn toegestaan (verwijderen van labels etc.). We kunnen terugbetaling tegenhouden totdat we de artikelen hebben ontvangen of je een bewijs van retour hebt geleverd. Als je op het moment van aankoop een korting op de volledige bestelling hebt ontvangen, wordt deze korting verdeeld over de verschillende artikelen pro rata de aankoopprijs. Als je deze bestelling (gedeeltelijk) retourneert, wordt ook de korting (gedeeltelijk) verrekend en over het werkelijk betaalde bedrag terugbetaald.

Producten uitgesloten van het herroepingsrecht

Overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving kan het herroepingsrecht niet uitgeoefend worden voor personaliseerbare boeken, audio- en video-opnames of voor door de klant ontzegelde informaticasoftware en cadeauboxen.

9. Aansprakelijkheid en disclaimers

Onze aansprakelijkheid in verband met enig Product dat via onze Website is aangeschaft, is strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat Product.

CNR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële, immateriële of lichamelijke schade die wordt veroorzaakt door de storing of het misbruik van een Product dat op de Website is gekocht.

Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op deze Website zijn vermeld, worden “als zodanig” geleverd,  zonder expliciete of impliciete garanties of garanties anderszins. Voor zover wettelijk toelaatbaar, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van consumenten niet mag worden uitgesloten, wijzen we alle andere garanties van welke aard dan ook af.

De bepalingen van dit artikel laten uw wettelijke rechten als consument of uw rechten op annulering van het Contract onverlet.

Algemene verwerping van aansprakelijkheid

Niettegenstaande dat CNR grote nauwkeurigheid hanteert bij de opmaak en onderhoud van deze Website, kan CNR geen expliciete of impliciete garanties van gelijk welke aard aanleveren met betrekking tot deze Website en zijn inhoud. In het bijzonder kan CNR niet garanderen dat de informatie op deze Website correct, accuraat en compleet, geschikt voor een specifiek doel of up to date is. CNR mag informatie op deze Website veranderen of verwijderen op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving.

Behoudens voor zover wettelijk verboden, verwerpt CNR enige expliciete of impliciete garantie betreffende de verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een specifiek doel, verenigbaarheid, bescherming, accuraatheid en niet-schending van intellectuele eigendomsrechten. Noch CNR, noch enige van zijn licentienemers, licentiegevers, dienstverleners of leveranciers garanderen dan deze Website of enige functie in deze Website zal functioneren zonder onderbreking of defect, dat defect zullen gecorrigeerd worden of dat deze Website of de servers die toegang verlenen tot deze Website vrij zijn van virussen of andere beschadigende elementen. Bovendien kan CNR niet aansprakelijk zijn voor enige schade die kan optreden of die ogenschijnlijk verband houdt op gelijk welke manier met de toegang tot of het gebruik van deze Website, inclusief enige schade veroorzaakt aan uw hardware of software, waaronder virussen die uw hardware of software infecteren als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze Website. Het gebruik van gepaste anti-virus software is uw exclusieve verantwoordelijkheid.

U aanvaardt uitdrukkelijk (in de ruimste zin van het woord in de wetgeving aanvaard), dat CNR niet aansprakelijk kan gehouden worden voor enige directe, indirecte, incidentele, uitzonderlijke of gevolgschade. Als u ontevreden bent met enig deel van de Website of enige van de bepalingen van deze Voorwaarden niet kan aanvaarden, is uw enige optie om te stoppen met het gebruik van deze Website.

10. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor het vertraagd leveren van de Producten die u heeft besteld indien dit is veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle liggen, inclusief, zonder beperking, stakingen, uitsluitingen van werknemers of andere industriële acties, storingen op systemen of op toegang tot netwerk, overstroming, brand, explosie.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Door deze Website te gebruiken, erkent u dat deze teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (“Inhoud”) bevat, beschermd door auteursrechten, databank rechten, merken, handelsgeheim en/of andere eigendomsrechten. Alle Inhoud is beschermd door de toepasselijke wetgeving rond auteursrecht, dat van toepassing is op auteursrechten die CNR heeft betreffende de selectie, coördinatie, classificatie en verbetering van zulke Inhoud. Door deze Website te gebruiken, erkent u dat deze teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (“Inhoud”) bevat, beschermd door auteursrechten, databank rechten, merken, handelsgeheim en/of andere eigendomsrechten. Alle Inhoud is beschermd door de toepasselijke wetgeving rond auteursrecht, dat van toepassing is op auteursrechten die CNR heeft betreffende de selectie, coördinatie, classificatie en verbetering van zulke Inhoud.

Commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, mede-contractanten van CNR en andere derde partijen kunnen ook eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij beschikbaar maken op deze Website. De Inhoud van de database is ook beschermd door het exclusieve recht van de auteur van de database, op basis waarvan deze auteur de afname en/of hergebruik van alle of deel van de Inhoud van de database kan verbieden.

De reproductie, aanpassing, verandering, vertaling, verspreiding, overdracht, publicatie, vertoning, licentie, gebruik voor de productie van afgeleide werken of ander gebruik van alle of een deel van de Inhoud in elke vorm en door alle middelen is op dezelfde manier verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CNR.

Tenzij anders bepaald, staat CNR een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht tot toegang, gebruik en reproductie van deze Website en zijn Inhoud toe voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onderworpen aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. U wordt geen eigenaar van Inhoud vertoond op uw computer. De verandering of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, in het bijzonder het gebruik van de Inhoud in geprinte vorm, op een andere website of netwerk omgeving is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van CNR.

Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord om geen automatische middelen of manuele procedures te gebruiken om de pagina’s van deze Website of elke Inhoud van deze Website te controleren of kopiëren zonder voorafgaande geschreven toestemming van CNR. U verbindt zich ertoe om geen middelen, software of proces te gebruiken om de goede werking van deze Website te verhinderen of te proberen verhinderen. U verbindt zich er ook toe om geen actie te ondernemen die een onredelijke of disproportionele zware last zou kunnen genereren op de infrastructuur van deze Website.

12. Merken, handelsnamen en logo’s

Alle namen, logo’s en andere tekens gebruikt op deze Website zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen van CNR, geassocieerde vennootschappen of derde partijen. Enig gebruik van deze of gelijkaardige tekenen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CNR of de eigenaar van het recht.

13. Links

Deze Website kan hyperlinks voorzien naar andere websites die als potentieel interessant gezien worden voor u, maar gedeeltelijk of volledig eigendom zijn van, gecontroleerd of beheerd door een derde partij. Dergelijke links zijn enkel voorzien voor uw gemak en informatie.

CNR gaat de inhoud van deze externe websites niet na en indien u ervoor kiest om deze hyperlinks aan te klikken, doet u dit op eigen risico. CNR draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende deze externe websites. Het feit dat CNR voorziet in een link naar een website van een derde partij, houdt geen goedkeuring, aanbeveling of financiering daarvan door CNR of geassocieerde vennootschappen aan dergelijke derde partij in. Enige vermelding van de Producten of diensten van een derde partij is enkel voorzien voor uw gemak en informatie en houdt de goedkeuring of aanbeveling van dergelijke Producten of diensten door CNR niet in. Noch kan CNR aansprakelijk gehouden worden voor toekomstige wijzigingen naar de gelinkte websites.

Links naar deze website zijn verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de CNR.

14. Cookiepolicy

De Website maakt gebruik van cookies. Het cookiebeleid is te consulteren op de Website: https://cnrrecords.be/contacteer-ons/****/

15. Compensatie

U verbindt er zich toe om CNR, zijn bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, schadeloos te stellen en op verzoek van CNR,  verdedigen tegenover alle claims van derde partijen en/of kosten (inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke erelonen en kosten van advocaten) die volgen vanuit het incorrect gebruik van onze Website, uw schending van deze Algemene Voorwaarden of elke andere overtreding van een gebruiker of een intellectueel eigendomsrecht of gelijk welk ander recht van een persoon of entiteit.

16. Andere bepalingen

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of voor elke andere reden onuitvoerbaar is, dienen deze Algemene Voorwaarden te worden geïnterpreteerd als zou de onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling nooit inbegrepen geweest zijn, en CNR zal gerechtigd zijn om deze bepaling te verwijderen uit deze Algemene Voorwaarden zonder de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen te beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden maken de volledige overeenkomst uit tussen u en CNR wat betreft de Inhoud.

U kunt CNR contacteren op de hierboven vermelde contactgegevens met elke vraag of bezorgdheid.

17. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen die u ons wilt sturen, dienen gestuurd te worden naar de hierboven vermelde contactgegevens. Wij zullen u antwoorden via e-mail of via de post naar het postadres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren afgeleverd 24u na verzending van een e-mail of drie (3) dagen na de datum van verzending van een brief, tenzij anders gemeld (omwille van sluitingsdagen van de hoofdzetel). Om te bewijzen dat een mededeling en/of klacht werd gedaan, volstaat het om te bewijzen dat, in geval van een brief, dergelijke brief naar behoren werd geadresseerd, gefrankeerd en gepost, en in geval van een e-mail, dergelijke e-mail werd verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van geadresseerde.

18. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid. De privacybeleid is te  consulteren op de Website: https://cnrrecords.be/contacteer-ons/privacy-policy/

De klant staat zelf in voor het consulteren van het bedoelde privacybeleid.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en elk Contract tot stand gekomen via deze Website zal beheerst worden door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit een Contract ontstaat, of dat door het gebruik van deze Website en de Algemene Voorwaarden ontstaat, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken Antwerpen, afdeling Antwerpen, België.

 Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als                                                                          u de overeenkomst wilt herroepen) — Aan
CNR Records

      Matenstraat 214

2845 Niel

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                     — Bestelnummer :

 
 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en) :

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.